Survival

Dôležitosť prírody vo vzdelávaní si nanovo začali uvedomovať mnohé školy, ktoré na tento spôsob pôsobenia na žiakov v posledných rokoch zanevreli. Blízkosť a autentickosť prírody je však (nielen tu) nenahraditeľná. Preto nás veľmi teší, že sme mohli úspešne zrealizovať už aj takto zamerané programy a pevne veríme, že tento trend bude mať stúpajúcu tendenciu.

Toto je popis jedného z našich zrealizovaných konceptov:


Survivalovú školu v prírode s názvom Hunger games sme pripravili s cieľom ukázať mladým účastníkom aké ťažké je ocitnúť sa mimo civilizácie, keď jedinou snahou je prežiť. Príroda, niekedy tak nápomocná, môže byť pre dnešnú generáciu najväčšou prekážkou. Človek postavený pred spoluprácu s prírodou začína riešiť úplne iné problémy ako doteraz, nehovoriac o tom, že rebríček hodnôt bude podriadený veľkým zmenám.

Aj keď náš koncept Hunger games nesie názov známeho filmu, ide v ňom o niečo úplne iné. Program začína tým, že sa vybraní účastníci dostávajú do výcvikového centra, ktoré ich má najlepšie pripraviť na boj. Ich trénermi a spojencami sú inštruktori. Po troch dňoch odchádzajú do boja so životom vybavení najlepšie ako sa len za 3 dni dá zvládnuť.


Každý deň sme pripravili na inom princípe, ktorý má za cieľ naučiť účastníkov pochopiť závažnosť vlastných činov nielen na svoj život, ale aj životy ostatných. V Hunger games zohráva veľkú rolu pojem hlad. Pokiaľ sú odkázaní s jedlom sami na seba, nebýva to až také ružové ako doma s mamou. Intenzívne využívame noc, počas ktorých deti budú niesť zodpovednosť za chod tábora a udržanie ohňa, počas jednej z nich navyše absolvujú nočnú hru.
Počas posledného dňa, po spoločnej reflexii projektu, deti aktívne absolvujú službu spoločnosti, a to vo forme najlepšie vystihujúcej prostredie realizácie školy v prírode. Buď budú túto činnosť vykonávať priamo v teréne (pomoc starým ľuďom, miestnym organizáciám a pod.) alebo v ubytovacom zariadení (v interiéroch či exteriéroch).

 

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN