Animátor outdoorových aktivít

V súčasnosti máme ako jediná organizácia na Slovensku akreditovaný vzdelávací program Animátor outdoorových aktivít, ktorý je akreditovaný komisiou Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou.


Zrealizovali sme v ňom už niekoľko školení, na ktoré sa prihlásili skvelí animátori. Nenechávame však nič na náhodu, stále inovujeme a pripravili sme už aj 2-dňový komerčne zameraný Outdoorový kurz, na ktorom sa zameriavame na strediská cestovného ruchu. Postavili sme ho na princípe konceptu definovania 6 typov cieľových skupín v outdoore. Animátorov na ňom učíme, ako osloviť všetkých 6 popísaných skupín a pripraviť pre nich skvelé outdoorové animácie.

 

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN