KOŽaZ

Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽaZ)

 

Pre všetkých žiakov 3 ročníka stredných škôl sme pripravlili program, ktorý im zážitkom ukáže ako ochrániť zdravie a život. Ako sa zorientovať v prírode, ako zachrániť svojho kamaráta v situáciách, ktoré nás môžu stretnúť v bežnom živote, či ako sa chovať pri požiari. To všetko v sprievode našich inštruktorov a pod dohľadom a inštruktážou záchranárov, hasičov prípadne iných odborníkov. 

Žiaci nevynechajú ani špeciálne outdoorové aktivity a program v prírode. Zážitkom získané cenné skúsenosti z praktického kurzu zostanú už na stálo uložené v hlavách všetkých účastníkov a v prípade nutnosti ich budú vedieť použiť priamo v praxi.

Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom:

- riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana,

- zdravotná príprava,

- pobyt a pohyb v prírode,

- záujmové technické činnosti a športy.

Ak vás naša ponuka zaujala, cenník a bližšie informácie o programe vám radi zašleme mailom na vyžiadanie.

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE