Školy v prírode

 

Zem 2.0.5.7.

Pri skúmaní vesmíru sa výskumníkom podarilo zachytiť nebývalú vesmírnu anomáliu. Najprv ňou bola len zdanlivo nezvyčajná rádiová vlna, pri hlbšom skúmaní sa však zistilo, že je to zašifrovaná správa z budúcnosti. Správa je veľmi znepokojujúca, pretože hovorí o zániku Zeme v jej terajšej podobe, ktorá nám hrozí už vo veľmi blízkej dobe, a to v roku 2057. V tom čase totiž kvôli obrovskému technologickému pokroku ľudia zabudli ako žiť s prírodou, prestali sa o ňu starať, ba čo viac, zhoršili sa aj medziľudské vzťahy a ľudia si prestali pomáhať.


Tesne pred vypuknutím katastrofy, ktorá zničila svet, sa podarilo nahrať túto správu významnému kvantovému fyzikovi. V čase jej nahrávky to bol už človek v pokročilom veku, žil však ešte v našej dobe, náš osud mu nie je ľahostajný a vyslal ju preto do minulosti. V nej nás chce vystríhať k tomu, aby k tejto situácii nedošlo, pretože dnes je ešte možné situáciu zvrátiť. Bude však potrebné zmeniť naše správanie a to k prírode i k sebe navzájom. V správe tiež okrem iného uviedol miesto, na ktorom sa nachádza tajná truhlica so všetkými potrebnými inštrukciami. Truhlicu sa už podarilo nájsť, je však zamknutá na niekoľkov zámkov, ktoré je potrebné nájsť a ich pomocou truhlicu odomknúť. Táto úloha je na vás.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE