Outdoor školák/škôlkar – programy pre ZŠ a MŠ

 

Pre tie najlepšie deti na svete máme pripravený jedinečný program presne napasovaný na ich vekové obdobie. Outdoor školák je program určený pre žiakov navštevujúcich základnú školu a Outdoor škôlkar pre deti v materskej škole. Nie je však obmedzený len na ne, skvelo sa hodí i do detských klubov, školských družín a všade, kde majú záujem o netradičné a zmysluplné trávenie voľného času detí.


Program má dobrodružný charakter a volá sa Cestovatelia. Počas neho deti zažijú skvelý náučný, zábavno-kreatívny, ale predovšetkým akčný program. Spoznávajú pritom jednotlivé krajiny, ktorými cestujú, až sa na koniec dostanú do najkrajšej krajiny na svete. V každej krajine počas svojej cesty musia plniť stanovené úlohy, ktoré sa s danou krajinou spájajú. Pri plnení týchto úloh musia spolupracovať a fungovať ako tím. Program prepája rôzne vyučovacie predmety ako geografiu, biológiu, telesnú výchovu či dejepis a mnohé iné. Na začiatku deti dostanú mapu sveta, na ktorej budú postupne plnením úloh odkrývať krajiny, ktoré majú na ceste za najkrajšou krajinou sveta precestovať. Odhalením najkrajšej krajiny sa dostávajú do finále, kde musia splniť úlohu, ktorá je typická práve pre ňu. Na konci všetky deti dostanú diplomy, ktoré im budú navždy pripomínať ich dobrodružstvo.


Podľa časových možností upravujeme počet stanovíšť, ideálnym je 3-hodinový program, počas ktorého deti prejdú 6 krajín sveta.

Špecifiká:
Program Outdoor škôlkar / Outdoor školák vieme pripraviť ako program spestrenia vyučovacieho procesu i ako mimoškolskú aktivitu pre klub detí a detskú družinu. Na 15 detí pripadá 1 animátor.

V cene je zahrnuté:
- originálny program
- pomôcky
- diplom pre každého účastníka.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN