Referencie

 

Veľmi si vážime, že sme počas našej činnosti mali tú česť spolupracovať s týmito spoločnosťami a školami:

Firmy:

 • Takenaka Europe
 • Point CZ, s.r.o.
 • Euromotor, spol. s r.o.
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • Across Private Investments
 • Techo, s.r.o.
 • Amadeus Czech Republic and Slovakia s.r.o.
 • Swiss Re
 • ČSOB
 • Raiffeisen

 

Školy:

 • Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • ŽŠ Ďumbierska, Banská Bystrica
 • Gymnázium Dubnica nad Váhom
 • Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Humenné
 • SOŠ Partizánske
 • ZŠ s MŠ Jacovce
 • ZŠ s MŠ Kalinovo
 • MŠ Revúca
 • ZŠ J. Horáka, Banská Štiavnica
 • Škola u Filipa, Banská Bystrica

 

Štátne inštitúcie:

 • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
 • SAŠŠ - Slovenská Asociácia Športu na Školách

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE