Medzinárodné mládežnícke výmeny

Od začiatku našej činnosti intenzívne rozvíjame networking a zapájame sa do medzinárodných štruktúr. Od roku 2012 sme súčasťou medzinárodnej siete International Young Nature Friends (IYNF) spájajúcej organizácie s outdoorovým i spoločensko-aktivizačným zameraním v celej Európe i mimo nej. Aktívne sa zapájame do jej činností a podieľame sa na mládežníckych projektoch na rôzne témy. Posielame na krátkodobé mládežnícke výmeny našich účastníkov, taktiež však medzinárodné projekty pripravujeme na Slovensku. Naši účastníci sa zúčastnili medzinárodných projektov v Litve, Švajčiarsku, Nemecku, Lotyšsku i Kosove. Na naše vlastné projekty Winter Outdoor eXperience (2013) a UP! (2014) k nám naopak na Slovensko pricestovali mládežníci z Belgicka, Portugalska, Maďarska, Poľska, Talianska, Srbska, Albánska, Turecka a Nemecka.

Rovnako sme spriatelenou organizáciou European Network of Outdoor Sports (ENOS), ktorej cieľom je spojiť organizácie zaoberajúce sa outdoorovými športami v rámci Športu pre všetkých v Európe.

Záujemcom o medzinárodné mládežnícke výmeny ponúkame možnosť v prípade aktuálnych výziev na tieto výmeny vycestovať.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN