Nočné šifry

"Máš dnes free? Poď na Šh1-free"  a zaži na vlastnej koži nočnú šifrovaciu hru tímov v Banskej Bystrici

Popis:

N0©n∑ Šh1-free je nočná šifrovacia hra 3-členných tímov. Počas hry sa tímy snažia vylúštiť jednotlivé šifry na stanovištiach, ktorých riešenie ich posunie k ďalšiemu stanovišťu a ďalšej šifre. Takto sa postupne presúvajú z miesta na miesto. Vyhráva tím, ktorý získa najviac bodov (resp. pozri presný systém bodovania nižšie). Časovo je hra ohraničená na 4 hodiny.

Ak si tím so šifrou nevie rady, môže požiadať rozhodcu na príslušnom stanovišti o nápoveď. Ak mu nepomôže ani nápoveda, môže ho následne požiadať o jej riešenie. Za každé požiadanie o nápoveď sa mu však odrátavajú body.

Hra sa automaticky končí po 4 hodinách a ak do tohto momentu nie je v cieli ani jeden tím, víťazom sa stáva ten tím, ktorý má v tomto čase najviac bodov a je najbližšie k cieľu.

Termín: štvrtok 14. november 2019
Čas: 18.00 (samotný štart celej súťaže, registráciu je nutné stihnúť predtým - od 17.00 do 17.45).
Miesto konania – štart: Sport BAR, Dolná 11, Banská Bystrica
Kategórie: 1 kategória; 2 alebo 3 členovia tímu bez obmedzenia pohlavia
Časový limit: 4 hod.
Prihlasovanie: LEN vopred cez prihlasovací formulár.

V prípade doplňujúcich otázok môžete kontaktovať telefonicky zodpovednú osobu za tento projekt Katarínu Puškášovú na 0917 375 888.

------------------------------------------------------------------------

Prihlás sa teraz cez

!!! ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU !!!

-----------------------------------------------------------------------

Prihlásenie už nie je možné!

Naplnili sme kapacitu 30 tímov pre tento rok. Ďakujeme! :) 

Štartovné: 5€/osoba – uhrádza sa pri registrácii, na mieste.

VÝKLAD PRAVIDIEL – Každý ročník je špecifický svojou témou, ktorú sa účastníci dozvedia priamo na mieste. Pre zachovanie čo najväčšieho napätia tak aj tento rok presné znenie zverejníme pri vysvetľovaní pravidiel pred súťažou, ktoré sa bude diať 15 MINÚT PRED ZAČIATKOM SÚŤAŽE, o 17.45.

 

Výstroj – odporúčaná:

 • Čelovka - nie je podmienkou účasti v súťaži, je ale výhodou, uľahčí vám život
 • Všetky ďalšie prípadné povinné pomôcky budú zaslané prihláseným účastníkom mailom

Čo by ste si mali priniesť:

 • Zväzok kľúčov
 • Zapaľovač 
 • Budajku
 • Leninove spisy III. zväzok
 • Reťaz
 • Lepidlo
 • Trikolóru
 • Walkman
 • Nožnice

Pravidlá:

 • Súťaž sa začína spoločne odovzdaním prvej šifry naraz všetkým tímom, ktoré ju začnú lúštiť.
 • Riešením každej šifry je vždy miesto, kde sa nachádza nasledujúca šifra. Na toto miesto sa tím musí následne presunúť. Na ňom sa nachádza rozhodca, ktorý mu (v prípade správneho riešenia predchádajúcej šifry) odovzdá ďalšiu šifru. Rozhodca na riešenie šifry a spôsob jej vylúštenia bude pýtať.
 • K miestu ďalšej šifry sa tím presúva hneď ako si myslí, že pozná toto miesto na základe vylúštenej šifry.
 • POZOR ALE! Aby tím získal body, musí rozhodcovi na príslušnom stanovišti oznámiť presné riešenie šifry, inak (aj keď sa náhodou dostaví na správne miesto, nemá však správne riešenie predchádzajúcej šifry, resp. našiel toto miesto "intuitívne") mu rozhodca ďalšiu šifru nedá.
 • Zadanú šifru je vždy nutné pozorne prejsť, jej znenie navádza k ďalšiemu miestu i spôsobu riešenia šifry – nič nie je zbytočné.
 • Je pravdepodobné, že veci zo zoznamu odporúčanej výstroje (ak bude zaslaný mailom pred súťažou) môžu tímu počas súťaže pomôcť.
 • V súťaži JE DOVOLENÉ používať mobilný telefón i akýkoľvek iný druh digitálnych a informačných technológií.
 • Je dovolené sa pohybovať akýmkoľvek spôsobom – pešo, koňmo, stopom, ...
 • Vyhráva tím, ktorý získa najviac bodov, resp. pri rovnosti bodov platia kritériá víťazstvá pozri nižšie.

 

Systém bodovania:
Samostatne vylúštená šifra                                                                                        = 100 bodov
Šifra vylúštená po požiadaní o nápoveď u rozhodcu (hint)                                   = 80 bodov
Šifra vylúštená po požiadaní o písomný návod na riešenie u rozhodcu             = 50 bodov
Šifra vylúštená po požiadaní o riešenie u rozhodcu                                               = 10 bodov
 

Kritériá víťazstva - usporiadané podľa priority:

 1. Vyšší počet bodov
 2. Menej kusov nápovedy
 3. Kratší čas na trati

 

ODPORÚČAME:
- REFLEXNÚ VESTU/REFLEXNÉ PRVKY - pre zvýšenie vášho bezpečia. Budete sa pohybovať v meste, v bežných dopravných podmienkach.

!!! POVINNOSŤOU ÚČASTNÍKOV JE PRI PREKRAČOVANÍ CIEST VYUŽÍVAŤ PRIECHODY PRE CHODCOV !!!

Všetci účastníci sa do súťaže prihlasujú na vlastné nebezpečenstvo, čo pri registrácii potvrdia svojim podpisom.

 

Ceny:

    Vyhodnocujeme prvé 3 miesta, ktoré získajú vecné ceny.

V prípade doplňujúcich otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0917 375 888.

 

==> KOMPLETNÚ FOTOGALÉRIU ROČNÍKA 2016 NÁJDETE PO KLIKNUTÍ SEM <==
   

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE