NOX QUAEROX

Nočný orientačný beh dvojíc alebo "Nie je dôležité nájsť, ale hľadať" :)

A prečo takto "nonšalantne"? Pretože napriek tomu, že sa snažíme o čo najvyššiu mieru kvality, ide nám hlavne o zábavu a netradičné trávenie voľného času, resp. príjemne strávený jesenný večer. Preto sa vôbec nemusia báť tí, ktorí nie sú športovci a "makači" a naopak, tým, ktorí sem prišli kvôli prekonávaniu rekordov, sa snažíme ukázať aj inú stranu športovania. V roku 2015 získala akcia aj dobročinný charakter, pretože odteraz ...bežíme so svetielkom... *.


Výsledky súťaže z 9. novembra 2015 podľa kategórií:

Muži

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiešaná kategória - mix

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOX QUAEROX v médiách:

Bystrica24 - Bystrica zažije hromadný beh ...a trochu inak: V noci a s čelovkami na hlave!

Rádio Regina - Nočný orientačný beh dvojíc

Priekopník.sk - Foto: Nočný orientačný beh dvojíc prilákal aj rodičov s deťmi, 57 tímov behalo po Bystrici hore-dole.

Svetielko nádeje - Beh so svetielkami pre Svetielko nádeje

Beh.sk - Banská Bystrica v znamení nočnej bežeckej orientačno-taktickej hry

 

Video z NOX QUAEROX 2015

 

KOMPLETNÚ FOTOGALÉRIU NÁJDETE PO KLIKNUTÍ SEM

Už teraz sa na vás tešíme na opätovné stretnutie v roku 2016 !!!


Popis súťaže

NOX QUAEROX je SÚŤAŽ DVOJÍC na princípe orientačného behu scorelauf. Na mape, ktorú dvojica dostane pred štartom, sú vyznačené kontroly s rôznou bodovou hodnotou, podľa vzdialenosti a náročnosti ich umiestnenia od miesta štartu.  Každý ročník je niečím jedinečný, vždy sa snažíme zakomponovať nové prvky, aby bol každý ročník zaujímavý niečím iným. Preto sa všetky potrebné technické informácie ohľadom počtu a bodových hodnôt kontrol súťažiaci dozvedia až po registrácii na mieste pri vysvetľovaní pravidiel súťaže, cca 15 minút pred štartom. Mapu dostanú rovnako tesne pred štartom. Hra sa môže realizovať hromadným štartom alebo intervalovo, pre rok 2015 sme zvolili alternatívu hromadného štartu. Zápisný hárok s výsledkami odovzdá dvojica pri dobehnutí do cieľa zapisovateľovi, vtedy sa jej zastavuje čas (hárok musí byť pred odovzadním označený menami, príp. číslom dvojice, pri odovdzávaní hárku musia byť prítomní obidvaja súťažiaci z dvojice).

Súťažiaci sa snažia v stanovenom časovom limite pozbierať čo najviac kontrol a získať tak čo najväčší počet bodov. Čas je obmedzený, bežať sa bude presne 60 minút. Za prekročenie časového limitu nasleduje penalizácia – za každú minútu navyše sa  tímu odpočítava 1 bod z už nazbieraných bodov. Časový limit na súťaž je +20 minút k celkovému času hry (teda celá hra sa končí po 80 minútach od štartu), po jeho prekročení je dvojica diskvalifikovaná. Vyhráva dvojica s najvyšším počtom bodov (resp. podľa ďalších kritérií, viď nižšie).

Dvojica s najlepším výsledkom získava putovný pohár NOX QUAEROX.

Každý ročník je špecifický úpravou pravidiel, aby sme zvýšili atraktivitu súťaže. Pre zachovanie čo najväčšieho napätia tak aj tento rok presné znenie zverejníme pri vysvetľovaní pravidiel pred súťažou.

------------------------------------------------------------------------

Prihlás sa teraz cez

!!! ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU !!!

------------------------------------------------------------------------
Sleduj event aj na FB - klikni na presmerovanie

Termín: 9. november 2015

Čas: 19:00 - v tomto čase sa už štartuje, registráciu je potrebné zrealizovať v dostatočnom predstihu

Registrácia: od 17:30 do 18:30 (pozn.: Prednostne sa budú registrovať účastníci, ktorí sa prihlásili prostredníctvom on-line formulára, registrovať sa na mieste bude možné len v prípade, že sa uvoľní miesto - prihlásená dvojica sa nedostaví na miesto registrácie. Na túto možnosť sa ale netreba spoliehať).

Výklad pravidiel: 18:45 - pozor, výklad začína presne o tomto čase, nezmeškajte všetky dôležité informácie!!!

Miesto konania (štart a cieľ): Záhrada CNK, Nám. SNP 16, Banská Bystrica. Beží sa centrom mesta.

Kategórie: mužská, ženská, zmiešaná

Časový limit: 60 min.

Pozn.: Tento čas je konečný čas súťaže, teda do 60 minút od štartu musíte byť SPÄŤ v cieli. Po prekročení toho limitu nasleduje penalizácia - za každú začatú minútu navyše sa vám odráta 1 bod z už nazbieraných bodov. LIMIT na súťaž je 80 min. – po prekročení tohto času, ak sa dovtedy dvojica nevráti na miesto štartu, nasleduje automaticky jej DISKVALIFIKÁCIA.

Po zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky VYLÚČENÁ. (Pravidlá viď popis súťaže).

Spôsob štartu: hromadný

Prihlasovanie – vopred cez prihlasovací formulár. Pre prihlásenie klikni na tento ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR.

Registrácia: na mieste, pre vopred prihlásených účastníkov.

  • Organizátor zabezpečí písacie prostriedky pre tímy, ktoré dostanú pri registrácii.

LIMIT: 100 dvojíc

*Technické informácie:

Štartovné súťaže je 5€. Platí sa pri registrácii prihlásených, na mieste a pokrýva všetky náklady spojené so súťažou. Organizátori súťaže túto súťaž pripravujú dobrovoľne a zriekajú sa akýchkoľvek nárokov na finačnú odmenu. Z každého štartovného bude navyše 1€ darované nadácii Svetielko nádeje.

VÝKLAD PRAVIDIEL BUDE 15 MINÚT PRED ZAČIATKOM SÚŤAŽE, o 18.45.

Všetci účastníci sa do súťaže prihlasujú na vlastné nebezpečenstvo, čo pri registrácii potvrdia svojim podpisom.

Odporúčaná výstroj:
•  Bežecká obuv
Čelovka - príp. baterka. Mobily v súťaži sú zakázané, aj na svietenie. Dvojica, ktorá poruší toto pravidlo, bude automaticky diskvalifikovaná, bez nároku na vrátenie štartovného - bežíme pre zábavu, ale aj fair play.
•  Bez buzoly – môžete mať vlastnú, ak chcete pri behu aj posilňovať :)

 

Pravidlá:

  1. Stanovenie taktiky ja na každej dvojici. Môže bežať spolu, ale môže sa aj rozdeliť. Má však len 1 mapu, ktorú je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať alebo rozmnožovať (fotením na mobilné telefóny, fotoaparáty a podobne).

  2. V súťaži je zakázané používať mobilný telefón alebo iný druh digitálnych a informačných technológií.

  3. Je zakázané používať akékoľvek dopravné prostriedky, ako napr. auto, autobus, bicykel a podobne.

  4. Štart je hromadný.

  5. Pri zistení porušenia pravidiel bude dvojica automaticky vylúčená.

 

ODPORÚČAME:
- REFLEXNÚ VESTU/REFLEXNÉ PRVKY - pre zvýšenie vášho bezpečia. Budete sa pohybovať v meste, v bežných dopravných podmienkach.

POVINNOSŤOU ÚČASTNÍKOV JE PRI PREKRAČOVANÍ CIEST VYUŽÍVAŤ PRIECHODY PRE CHODCOV.

Kritériá víťazstva:
1. O víťazovi rozhodne vyšší získaný počet bodov.
2. V prípade rovnosti bodov je druhým kritériom kratší čas.
3. Prípadným tretím kritériom je počet negatívnych získaných bodov.

 

Ceny:

  • Vyhodnocujeme prvé 3 miesta v každej kategórii, ktoré získajú vecné ceny.

  • Navyše tím s najlepším celkovým výsledkom získava Putovný pohár NOX QUAEROX.

  • Tím na poslednom mieste zo všetkých (okrem prípadných diskvalifikovaných) získa sladkú odmenu :)

  • Na konci súťaže bude nasledovať tombola, v ktorej sa budú žrebovať súťažné čísla súťažiacich, takže šancu vyhrať má každá dvojica. Detailné informácie o tombole sa účastníci dozvedia pri registrácii.

------------------------------------------------------------------------

Prihlás sa teraz cez

!!! ON-LINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU !!!

------------------------------------------------------------------------

V prípade akýchkoľvek otázok píšte na mail martin.babiar@ois.sk alebo volajte na 0915 080 125.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN