Školenia

Už od začiatku našej činnosti sa naša činnosť profiluje predovšetkým do vzdelávacej oblasti, o čom svedčia všetky naše maximálne prakticky ladené školenia, ktoré sú výkladnou skriňou našej činnosti. Nečakajte, že na nich budete sedieť a nedajbože si písať poznámky. Všetko si vždy vyskúšate priamo sami na sebe. Tu vám najpresvedčivejšie ukážeme, čo myslíme pod naším konceptom „Viditeľne inak“. Garantujeme vám, že z nich nebudete chcieť ani odísť a energiu, ktorú načerpáte, budete ešte dlho šíriť vo svojom okolí.

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN