Prenájom atrakcií

Ponúkame vám prenájom a komplexné zabezpečenie týchto atrakcií:

 

  • Prenosná lezecká stena

      -    Výška 6 metrov. Jeden istiaci bod. Vhodná ako samostatná atrakcia alebo ako doplnok viacerých.
 

  • Lezecká sieť

      -    Výška 6 metrov. Možné umiestniť medzi 2 pevné objekty (stĺpy, stromy a pod.). Vhodná ako samostatná
           atrakcia alebo ako doplnok viacerých.
 

  • Nízke lanové prekážkové dráhy

      -    Lanové dráhy inštalované v malej výške, možnosť nastúpiť priamo zo zeme, bez nutnosti istenia. Možnosť
           výberu väčšieho množstva prekážok.
 

  • Vysoké lanové prekážkové dráhy

      -    Lanové prekážky inštalované vo väčšej výške, do 6 metrov. Nutnosť použitia istiacich techník. Možnosť
           výberu väčšieho  množstva prekážok.
 

  • Kombinované lanové prekážkové dráhy

      -    Kombinácia vysokých a nízkych prekážkových dráh, s použitím istiacich techník. Možnosť výberu
           väčšieho množstva prekážok. Taktiež v kombinácii s lezeckou sieťou, rebríkom a pod.
 

  • Lanovky

      -    Inštalácia a odborné zabezpečenie rôznych druhov lanoviek. Nutnosť použitia istiacich techník. Možnosť
           kombinácie viacerých prvkov – stena, sieť, lanové dráhy a pod.
 

  • Rôzne druhy zlaňovacích techník a pod.

      -    Zlaňovanie z rôznych vysokých objektov, skál a pod., podľa požiadaviek. Možnosť kombinácie viacerých
           prvkov – stena, sieť, lanové dráhy a pod.

Prenájom zahŕňa dopravu, inštaláciu (montáž, demontáž), lezecký materiál, odborné zabezpečenie. Na požiadanie vám pripravíme aj kompletný sprievodný program.


Ponúkame taktiež možnosť prenájmu priestorov umelej horolezeckej steny Pavúk v Banskej Bystrici, s možnosťou vopred pripraveného programu, požičaním výstroje a zabezpečenia inštruktorov. Stenu je možné prenajať aj na celý víkend, s možnosťou prenocovania v jej priestoroch.


Všetky uvedené aktivity sú orientačné, na základe osobného dohovoru vieme flexibilne pristúpiť k jednotlivým kombináciám aktivít.


Ceny sa odvíjajú od konkrétnej požiadavky, počtu atrakcií a aktivít, ich kombinácie, náročnosti terénu, organizačného zabezpečenia, počtu inštruktorov, kilometrov a pod.

Cenník Vám zašleme na požiadanie.

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE