Firemné dni

Pripravíme pre vás rôzne typy športových programov cez klasické športy (volejbal, futbal, florbal a pod.) až po netradičné športové programy ako napríklad indiaca, baseball a podobne. V každej disciplíne zabezpečíme kvalitného rozhodcu,

Taktiež pripravíme netradičné športové dni s využitím rôznorodých pomôcok ako napr. Maxi lyže, YouTrubka, Koľajničky, Jenga a mnohé ďašlie. Navrhneme kompletnú realizáciu programu, zabezpečíme animátorov na jednotlivé stanovištia, zabezpečíme požadované doplnkové atrakcie a podobne, aby ste si vy mohli vychutnať váš obľúbený šport a aktívne zregenerovať.

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN