Pevnosť Boyard

 

Pevnosť Boyard je súťažou tímov, ktoré sa snažia prekonať v čo najkratšom čase pripravenú trať, na ktorej sa nachádza 6 – 10 rôznych stanovíšť. Po úspešnom absolvovaní stanovišťa získavajú indície, z ktorých sa na konci snažia vylúštiť heslo. Jednotlivé tímy štartujú samostatne vo vopred stanovených intervaloch. Najlepšie 3 tímy postupujú do finále, v ktorom budú v časovom limite zbierať dukáty, ktoré na konci súťaže vymenia za vytúženú výhru.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN