Outdoor decathlon

 

Outdoor decathlon je športovou súťažou viacerých tímov, pre ktorých je pripravených 10 stanovíšť. Tímy si vyberajú stanovištia v ľubovoľnom poradí. Na jednom stanovišti naraz súťaží iba jeden tím, ktorý sa snaží disciplínu absolvovať v čo najkratšom čase. Za neúspešnú, resp. neabsolvovanú disciplínu dostáva tím časovú penalizáciu. Každú disciplínu môže tím absolvovať len raz. Meria sa iba čistý čas na stanovištiach, presuny medzi stanovišťami sa nerátajú. Vyhráva tím s najlepším celkovým časom. Celá hra je ohraničená časovým limitom (napr. 4 hodiny; čas je upravený podľa počtu tímov, aby bola hra dynamická a motivačná).

Ide skôr o fyzicky zameraný outdoorový teamspiritový športový program, ktorý rozvíja tímovú spoluprácu, taktické myslenie, búra bariéry medzi členmi tímu a pod. Dá sa realizovať v akomkoľvek prostredí.

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN