Kniha: Animácia voľného času

Kniha Animácia voľného času je jednou z prvých praktických príručiek pre animátorov v Európe. Po mnohých úspechoch bola postupne preložená do angličtiny i španielčiny a najnovšou verziou je slovenská verzia. Kniha je hotovou zbierkou animačných scenárov, hier a aktivít pre deti, mládež i dospelých, nápadov na večerné show v hoteloch a ďalšie animačné formy na pláži či pri bazéne. V krátkosti opisuje teóriu animácie a jej základné oblasti, ale až 80% jej obsahu tvoria hotové animačné programy. Je určená pre ľudí, ktorí začínajú svoju prácu v oblasti animácie i tých, ktorí hľadajú nové inšpirácie. Originál je momentálne vo svojom piatom vydaní (predaných viac ako 25 000 kusov).

Animácia voľného času je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť cestovného ruchu, ale tiež pedagogiky a psychológie. V Poľsku bola táto kniha prvou príručkou vôbec, ktorá sa zaoberala otázkami rozvoja voľného času turistov. Je užitočným zdrojom informácií pre učiteľov, vychovávateľov, animátorov, zamestnancov v oblasti cestovného ruchu i kultúrnych centier, ako aj pre rodičov. Je dôležitou súčasťou knižníc a študovní hotelových, pedagogických i umeleckých škôl. Je praktickým zdrojom informácií o formách a princípoch animácie – prvýkrát zhromaždených vo forme monografie. Kniha je odporúčaná Poľskou komorou cestovného ruchu a časopisom Magazín cestovného ruchu.

 

Témy, ktorými sa kniha zaoberá:
- teória animácie voľného času
- spôsoby riadenia animačných aktivít
- formy a funkcie animácie
- all-round animácia
- detská animácia
- animácia mládeže
- animácia dospelých
- športová animácia
- public relations v cestovnom ruchu
- základy reklamy v cestovnom ruchu
- pedagogika zábavy
- VIAC AKO 200 ANIMAČNÝCH HIER A AKTIVÍT!

 

Referencie na knihu:

"Túto knihu „pochopia“ a budú si ju vážiť predovšetkým animátori, ktorí vycestujú za prácou k moru, ako som bola ja. Tam nie je materiál vôbec žiadny a dalo by sa až zveličiť, že táto kniha je pre nich vykúpením".

                                                                                                                                                                                    Katka

 

 

Kúpte si knihu práve teraz len za:
8 EUR kniha + 2 EUR poštovné a balné

 a) Kontaktujte nás na: +421 907 374 708
b) Informujte sa na: office@stageman.sk
c) Zrealizujte platbu na náš bankový účet:

Banka: FIO Banka
Číslo účtu: 2700471996/8330
Cena: 10,00 EURO
Správa pre prijímateľa: Kniha AVČ + vaše Meno a Priezvisko
Príklad: Kniha AVČ Zuzana Slováková

 

Kontaktná osoba:

Lenka Piliarová
mobil: 0907 374 708
e-mail: office@stageman.sk

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN