Ponuka

 

V OUTDOOR INSTITUTE sa zaoberáme prípravou a realizáciou voľnočasových a vzdelávacích programov, v ktorých jedinečným spôsobom prepájame animáciu voľného času, netradičné outdoorové aktivity a zážitkové vzdelávacie metódy. Každú z uvedených oblastí garantujú profesionálni tréneri a školitelia s niekoľkoročnými skúsenosťami a praxou vo svojom odbore, ktorí si školia a zodpovedajú za svojich animátorov, s pomocou ktorých tieto projekty realizujú.

Vstúpte a vyberte si, zaručene tu máme pre každého niečo!

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN