Lenka Piliarová

Lenka Piliarová absolvovala bakalárske štúdium cestovného ruchu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktoré nadviazala magisterským štúdiom manažmentu kultúry a turizmu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Už počas štúdia nadobudla mnoho skúseností s prácou v cestovnom ruchu na Slovensku, či už v cestovnej kancelárii alebo v oblasti gastronómie a hotelierstva. V slovenskom cestovnom ruchu vidí ohromný potenciál, ktorý je ešte v mnohom potrebné prebudiť a rozvinúť a aj svojou troškou sa k tomu rozhodla prispieť.

V roku 2014 sa pridala do tímu OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN a stala sa posilou v oblasti marketingu a manažmentu. V súčasnosti pracuje ako obchodná a marketingová manažérka a podieľa sa aj na praktickej príprave animátorov. Jej hlavným cieľom je zmeniť pohľad na animáciu voľného času, ktorú vníma nielen ako zábavu, ale predovšetkým ako jedinečný marketingový nástroj pre zariadenia v cestovnom ruchu. V súčasnosti práve ona najintenzívnejšie prispieva k rozvoju animácie v slovenských hoteloch a aquaparkoch svojimi neustálymi kreatívnymi nápadmi a snahou o čo najvyššiu kvalitu animačných programov.

Vo voľnom čase rada číta, počúva hudbu, sleduje veľa filmov a cestuje. Medzi svoje záľuby začína zaradzovať aj outdoorové aktivity, ku ktorým si práve hľadá cestu. Absolvovala už niekoľko nočných orientačných i šifrovacích hier, Horehronský trojboj (spočívajúci v behu do kopca, cyklistike a splavovaní na kanoe) a aktuálne sa pripravuje na Spartan race.

Kontakt:
OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN                                                                                                                                      
Office: Robotnícka 6/3905, 974 01 Banská Bystrica
E-mail: lenka.piliarova@stageman.sk, lenka.piliarova@ois.sk
www.ois.sk
www.stageman.sk
www.outdoor-institute.sk

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN