Martin Babiar

Martin Babiar po absolvovaní vysokoškolského štúdia telesnej výchovy a anglického jazyka na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2008 naplno rozvinul svoj vzťah k vzdelávaniu a outdoorovým aktivitám v doktorandskom štúdiu. Počas neho sa aktívne zúčastnil na viacerých medzinárodných zážitkových i outdoorových projektoch a konferenciách v Litve, Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku, Chorvátsku, Švédsku, Nórsku, Kosove i Českej republike. Úspešnou obhajobou dizertačnej práce v roku 2012 sa zaradil do úzkej špičky ľudí s doktorátom zo zážitkovej pedagogiky na Slovensku.

V roku 2011 sa stal jedným zo zakladateľov vzdelávacej organizácie Outdoor Institute. V roku 2013 zodpovedal za jej fúziu s firmou STAGEMAN a v súčasnosti riadi spoločnosť OUTDOOR INSTITUTE STAGEMAN so zastúpením pre Slovenskú a Českú republiku. Na jeseň roku 2013 sa podieľal na príprave významnej  medzinárodnej konferencie zameranej na outdoorové aktivity Nature&Sports Euro´Meet v Liptovskom Mikuláši, v ktorej viedol sekciu Outdoor a vzdelávanie.

Je tvorcom viacerých inovatívnych vzdelávacích i voľnočasových projektov. Jeho snahou je skvalitnenie možností cestovného ruchu na Slovensku, aby sa stalo známym práve ako outdoorová krajina. Na naplnenie tohto cieľa vytvoril so svojimi spolupracovníkmi jedinečný systém vzdelávania animátorov, v ktorom ich cieľavedome pripravuje na vykonávanie profesionálnej animátorskej práce v slovenských strediskách cestovného ruchu. Úlohou tohto systému je taktiež vychovať uvedomelú generáciu mladých ľudí, ktorým umožňuje získať praktické zručnosti a skúsenosti z praxe a urobiť z animácie voľného času rešpektovanú pracovnú pozíciu. Medzi jeho záľuby patrí skialpinizmus, slackline, cestovanie a fotografovanie. Je spoluautorom knihy Outdoorové animácie v cestovnom ruchu (2013).

 

 

 

© 2015 OUTDOOR INSTITUTE